Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Οδοντιατρική Σχολή

ΤΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 210-746-1003
Email: ktosios[at]dent.uoa[dot]gr
Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 1988
 • Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής του Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 1988-1992
 • Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 1996

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1998-1999, 2000-2001: Ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407/80), Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2002: Λέκτορας, Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος, Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2006: Λέκτορας, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2008: Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2018: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • 2021: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία και τα εργαστήρια του μαθήματος Ιστολογίας και Εμβρυολογία Στόματος, Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία και τα σεμινάρια του μαθήματος Στοματολογία Ι, Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία και την κλινική άσκηση του μαθήματος Στοματολογία ΙΙ, Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Βασική Ιστοπαθολογία Στόματος, Γενικές Αρχές Παθολογικής Ανατομικής, Γενικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος, Διαγνωστική Ιστοπαθολογία Στόματος, κά)
 • Επιβλέπων σε 12 διπλωματικές εργασίες (ολοκληρώθηκαν) και δύο διδακτορικές διατριβές (1 ολοκληρώθηκε), μέλος σε 7 τριμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών, (6 ολοκληρώθηκαν), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 2nd Award for oral presentation on a freely chosen subject. Kontogiannis T, Krithinakis S, Tosios K, Kerezoudis N, Sklavounou A. A periapical lesion is not always a sequel of pulp necrosis. A retrospective study of 1,900 biopsies. 1st International Congress of Endodontics, Athens, December 2013.
 • Oral Presentation, 2nd Position. Chaniotis A, Prodromidis G, Mitrou GG, Chatzistamou I, Tosios KI, Sklavounou A. A fluctuant swelling on the upper mucolabial fold. Roots Summit 2012, Iguazu Falls, Brazil, October 18-20, 2012.
 • Wladimir Adlivankine research prize: Meliou E, Kerezoudis NP, Tosios K, Lafkas D, Kiaris H. Immunohistochemical expression of Notch signaling in the lining epithelium of periapical cysts. 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Edinburgh, Scotland, September 24-26, 2009.
 • Poster Prize: Gisakis I, Tosios K, Zabaras D, Bouboulis S, Spanos A, Petsinis V, Kalyvas D. Guided bone regeneration for residual ridge augmentation: clinical, histologic and histomorphometric study in 46 patients. International Symposium of Osteology, Monaco, May 10-12, 2007.
 • Robert Frank 2nd Award: Papavasileiou D, Tosios K, Vlachodimitropoulos D, Goutas I. HER-2/neu in oral squamous cell carcinomas: Immunochistochemical and CISH analysis. International Association of Dental Research Pan European Federation 2006, Dublin, September 13-16, 2006.

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Μέλος της ΓΣ (2006-7 and 2011-12), μέλος των επιτροπών Σπουδαστηρίου (2005-6), Προγράμματος Σπουδών (2008-9), Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (2016-σήμερα), Βιοηθικής (2016-σήμερα)
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 14 Ελληνικών και 1 διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου (11th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, 2012).
 • Μέλος του ΔΣ της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος  (2007-σήμερα) και της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος (2001-2012)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Tosios KI, Kalogirou EM, Sklavounou A. Drug-associated hyperpigmentation of the oral mucosa: report of four cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018, 125(3):e54-e66. doi: 10.1016/j.oooo.2017.10.006
 • Siamantas I, Kalogirou E-M, Tosios KI, Sklavounou A. Spongiotic gingival hyperplasia synchronously involving multiple sites: Case report and review of the literature.  Head Neck Pathol 2018, 12(4):517-521. doi: 10.1007/s12105-018-0903-9
 • Katsoulas Ν, Tosios Κ, Sklavounou-Andrikopoulou Α. Lichenoid lesions of the upper lip: A retrospective study of 24 cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018, 23(3):e302-e307. doi: 10.4317/medoral.22303.
 • Michelogiannakis D, Vastardis H, Melakopoulos I, Papathanasopoulou C, Tosios KI. The challenge of managing patients with generalized short root anomaly: A case report. Quintessence Int. 2018, 49(8): 673-9.
 • Tamiolakis P, Theofilou VI, Tosios KI, Sklavounou-Andrikopoulou A. Oral verruciform xanthoma: Report of 13 new cases and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018, 23(4):e429-e435. doi: 10.4317/medoral.22342.
 • Chatzipetros Ε, Christopoulos P, Donta C, Tosios K, Tsiambas E, Tsiourvas D, Kalogirou E-M, Tsiklakis K. Application of nano-hydroxyapatite/chitosan scaffolds on rat calvarial critical-sized defects: A pilot study. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2018, 23(5):e625-32 doi:10.4317/medoral.22455
 • Thermos G, Tosios K. Gingival ischemia and petechiae in a patient medicated with PCSK9 inhibitor for hypercholesterolemia. An adverse drug event?
  Clinical Advances in Periodontics 2018, doi: 10.1002/cap.10043.
 • Tosios KI, Delli Κ, Makris N. Multiple osteolytic lesions of the jaws in a patient with neurofibromatosis type I. A case report and focused literature review. Oral Surg 2019, 12:126-132. doi: 10.1111/ors.12389.
 • Kontogiannis TG, Tosios KI, Kerezoudis NP. Effect of calcium hydroxide as intracanal medicament on the expression of caspase-9 located within the radicular cyst epithelium. Aust End J 2019, doi:10.1111/aej.12325.
 • Tamiolakis P, Thermos G, Tosios KI, Sklavounou-Andrikopoulou A. Demographic and Clinical Characteristics of 5294 Jaw Cysts: A Retrospective Study of 38 Years. Head and Neck Pathology doi.org/10.1007/s12105-019-01011-7 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Μπαμπατζιά Α, Γκιζάνη Σ, Τόσιος ΚΙ. Προδιαθεσικοί παράγοντες στην ανάπτυξη ειδών του γένους μυκήτων Candida spp στη στοματική κοιλότητα παιδιών και εφήβων. Στοματολογία 2015, 72(3):122-8.
 • Τσιλιγρού Ι, Πανής Β, Τόσιος ΚΙ. Πληθυσμοί κυττάρων περιρριζίου και η λειτουργία τους. Στοματολογία 2016, 73(1):14-22.
 • Κοτσαηλίδη Ε, Τούτουζας Ι, Τόσιος ΚΙ, Σκλαβούνου Α. Φυσιολογικές δομές και παραλλαγές του στοματικού βλεννογόνου που μπορεί να υποδύονται βλάβες. Στοματολογία 2016, 73(2):48-55.
 • Νικολάκης Μ, Πιπέρη Ε, Χρυσομάλη Ε, Κερεζούδης Ν, Τόσιος Κ. Εκβλαστήσεις που προσομοιάζουν στον ακανθοκυτταρικό οδοντογενή όγκο: Παρουσίαση 6 περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2016, 1:13-20.
 • Μερκουρέα Στ, Τόσιος ΚΙ. Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων του καρδιαγγειακού στη στοματική κοιλότητα. Στοματολογία 2017, 74(3):97-101.
 • Ταμιωλάκης Π, Φρυτάκη ΙΒ, Τόσιος ΚΙ, Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου Α. Κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος. Κλινικοστατιστική μελέτη 343 περιπτώσεων. Στοματολογία 2017, 74(1):25-34.
 • Ταμιωλάκης Π, Καλογήρου Ε-Μ, Τόσιος Κ, Πετσίνης Β, Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου Α. Πλασμαβλαστικό λέμφωμα ως πρώτη εκδήλωση της HIV λοίμωξης. Αναφορά περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2016, 3:115-124.
 • Μπούτλα Β, Καμπέρος Γ, Πιπέρη Ε, Νικητάκης Ν, Τόσιος Κ, Σκλαβούνου Α. Οστεοσαρκώματα και χονδροσαρκώματα των γνάθων: Κλινικοπαθολογική μελέτη 17 περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2017, 3:115-128.
 • Ταμιωλάκης Π, Πιπέρη Ε, Τόσιος Κ, Μητσέα Α, Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου Α. Λειχηνοειδής αντίδραση του βλεννογόνου των χειλέων. Παρουσίαση 3 περιπτώσεων. Στοματολογία 2018, 75(1): 33-39.
 • Πιπέρη Ε, Τόσιος Κ, Σκλαβούνου Α. Νοσήματα των οστών των γνάθων. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2018, 72(2): 288-309.

Ερευνητική Μονογραφία

 • Έκφραση και ρύθμιση της πρωτεΐνης MDM2 στο αδαμαντινοβλάστωμα. Αθήνα 2016.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Βασική μεμβράνη
 • Δυνητικά κακοήθη νοσήματα του στόματος και καρκίνος του στόματος
 • Οδοντογενείς όγκοι και κύστεις

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές πηγές:

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Google Scholar
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω PubMed
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Scopus