Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Οδοντιατρική Σχολή

ΓΚΙΖΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ: 210-746-1322
Email: stgizani[at]dent.uoa[dot]gr
Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σπουδές – Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1992-1994 Master of Dental Sciences (MScD), Catholic University of Leuven (Βέλγιο)
 • 1994-1998 Doctor in Medical Sciences (PhD), Catholic University of Leuven (Βέλγιο)
 • 1994-1998 Certificate of Clinical Internship, (Παιδοδοντιατρική) Catholic University of Leuven, (Βέλγιο)

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1998- 2007 Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 1999-2001 Ειδικός Επιστήμονας, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2007-2013 Λέκτορας, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2014- Επικ. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2019- Εξελέγη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠA
 • 2019- Εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
 • 2018-2024: Εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Ευρωπακής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD).

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία (ΕΠΕ)
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης (ΕΟΕ)
 • Academy of Dentistry for Persons with Disabilities (ADPD)
 • American Association of Hospital Dentists (AAHD)
 • European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)
 • International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)

Τιμητικές Διακρίσεις

 • 13/05/ 2005 Τιμητική διάκριση από το περιοδικό Journal of Disability and Oral Health για την εργασία με τίτλο ‘Oral hygiene and periodontal treatment needs in young people with special needs attending a special school in Greece. Tsami A, Pepelasi E, Gizani S, Komboli M, Papagiannoulis L, Mantzavinos Z. J Disability and Oral Health 2004, 5: 57-64’. Το βραβείο απονεμήθηκε στο συνέδριο της Βρετανικής Εταιρείας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Bristol
 • 17-20/6/2009   Βραβείο Morita award στο συνέδριο 22d International Association of Paediatric Dentistry Congress, Munich για την εργασία ΄Obesity and dental caries of Greek Preschool children. Agouropoulos A., Mamali S., Gizani S., Papagiannoulis L.
 • 23-25 /5/ 2008Βραβείο στη Μνήμη Ν. Μπαλτα στο 38ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο, Πάτρα, για την εργασία ‘Οδοντοστοματολογική κατάσταση παιδιών και εφήβων με σχιστία. Παραπανήσιου Β., Περδικογιάννη Χ., Γκιζάνη Σ., Παπαγιαννούλη Λ.
 • 2010  Χορηγία Κουλουρίδη για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Η επίδραση τροχίσκων με προβιοτικά Lactobacillus reuteri στην ανάπτυξη λευκών κηλίδων και στη στοματική μικροβιακή χλωρίδα σε ορθοδοντικούς ασθενείς» (Procter Gamble)

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές της σχολής, καθώς και στην επιστημονική επιτροπή Ελληνικών και ενός διεθνούς συνεδρίου, καθώς και στην επιτροπή Clinical Affairs της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD)
 • Από το 2009 έως σήμερα είναι αναπληρώτρια διευθύντρια σύνταξης του Περιοδικού «Παιδοδοντία».
 • Είναι κριτής 1 ελληνικού (Παιδοδοντία) και 7 διεθνών peer-reviewed επιστημονικών περιοδικών ( Archives of Oral Biology, Caries Research, European Archives of Paediatric Dentistry, European Archives of Oral Disease, Journal of Disability and Oral Health, Journal of Dental Education, International Journal of Paediatric Dentistry, Special Care in Dentistry).
 • Είναι μέλος της ομάδας ειδικού κέντρου αντιμετώπισης συγγενών γναθοπροσωπικών ανωμαλιών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με απόφαση του υπουργείου Υγείας και της 151ης ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Monitoring regression of post-orthodontic lesions with impedance spectroscopy: a pilot study. Mortensen D, Gizani S, Salamara O, Sifakakis I, Twetman S. Eur J Orthod. 2018 Nov 8. doi: 10.1093/ejo/cjy075.
 • Management of post-orthodontic white spot lesions: an updated systematic review. Sonesson M, Bergstrand F, Gizani S, Twetman S. Eur J Orthod. 2017 Apr 1;39(2):116-121. doi: 10.1093/ejo/cjw023. Review.
 • Effect of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri on white spot lesion development in orthodontic patients. Gizani S, Petsi G, Twetman S, Caroni C, Makou M, Papagianoulis L. Eur J Orthod. 2016 Feb;38(1):85-89. Epub 2015 Apr 3.
 • Oral health care provided by Greek dentists to persons with physical and/or intellectual impairment.
  Gizani S, Kandilorou H, Kavvadia K, Tzoutzas J. Spec Care Dentist. 2014 Mar-Apr;34(2):70-6. doi: 10.1111/scd.12011. Epub 2013 Jan 16.
 • Long-term outcome of oral health in patients with early childhood caries treated under general anaesthesia.EzEldeen M, Gizani S, Declerck D.Eur Arch Paediatr Dent. 2015 Aug;16(4):333-40. doi: 10.1007/s40368-014-0167-3. Epub 2014 Dec 20.
 • Effect of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri on white spot lesion development in orthodontic patients.Gizani S, Petsi G, Twetman S, Caroni C, Makou M, Papagianoulis L. Eur J Orthod. 2015 Apr 3. pii: cjv015. [Epub ahead of print]
 • Effect of a chlorhexidine/thymol and a fluoride varnish on caries development in erupting permanent molars: a comparative study. Flamee S, Gizani S, Caroni C, Papagiannoulis L, Twetman S. Eur Arch Paediatr Dent. 2015 Dec;16(6):449-54. doi: 10.1007/s40368-015-0192-x. Epub 2015 Jun 10
 • Best clinical practice guidance for management of early caries lesions in children and young adults: an EAPD policy document.Kühnisch J, Ekstrand KR, Pretty I, Twetman S, van Loveren C, Gizani S, Spyridonos Loizidou M.Eur Arch Paediatr Dent. 2016 Jan 5. [Epub ahead of print
 • Therapeutic Management Of A Case Of Generalized Aggressive Periodontitis (GAP) In An 8-Year Old Child: 18-Month Results. Seremidi K., Gizani S., Madianos P. Eur Arch Paediatr Dent. 2012 Oct;13(5):266-71.
 • Cariogram Profiles In 2-6 Year Old Greek Children Kavvadia K., Agouropoulos A., Gizani S., Papagiannouli L., Twetman S. Eur J Dent. 2012 Oct;6(4):415-21
 • Oral Health Care Provided By Greek Dentists To Persons With Physical And/Or Intellectual Impairment Gizani S., Kandilorou H., Kavvadia K., Tzoutzas J. Spec Care Dentist 32(3): 83-89, 2012
 • Child Protection Training,Experience and Personal views of Dentists in the Prefecture of Attica. Laud A, Gizani S, Maragou T, Papagiannoulis L, Welbury R. Int J Paediatr Dent. 2012 Mar 16. doi: 10.1111/j.1365-263X.2012.01225.x.
 • Oral health status and behaviour of greek patients with cleft lip and palate. Parapanisiou V, Gizani S, Makou M, Papagiannoulis L. Eur Arch Paediatr Dent. 2009 Jun; 10(2):85-9.
 • The microbiota on different oral surfaces in healthy children. Papaioannou W, Gizani S, Haffajee AD, Quirynen M, Mamai-Homata E, Papagiannoulis L. Oral Microbiol Immunol. 2009 Jun;24(3):183-9
 • Distribution of selected cariogenic bacteria in five different intra-oral habitats in young children. Gizani S, Papaioannou W, Haffajee AD, Kavvadia K, Quirynen M, Papagiannoulis L. Int J Paediatr Dent. 2009 May;19(3):193-200. Epub 2008 Dec 14
 • Oral health status of teenagers and young adults with intellectual impairment in Athens,Greece. Kavvadia K., Gizani S., Mamale S., Nassika M. Journal of Disability and Oral Health 2008,9(2): 63-69.
 • Adhesion of streptococcus mutans to different types of brackets. Papaioannou W, Gizani S, Nassika M, Kontou E, Nakou M. Angle Orthod. 2007 Nov;77(6):1090-5.
 • Progression of proximal caries in children with different caries indices: a 4-year radiographic study. Vanderas AP, Gizani S, Papagiannoulis L. Eur Arch Paediatr Dent. 2006 Sep;7(3):148-52.
 • Oral health findings in a group of Greek schoolchildren with mild mental impairment. Gizani S, Papaioannou W, Papagiannoulis L. Journal of Disability and Oral Health 2006,7(1): 3-9.
 •  

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Η φθορίωση του νερού στην πρόληψη της τερηδόνας. Ρουμάνη Θ, Γκιζάνη Σ. Παιδοδοντία 2011, 25(3):122-126.
 • Η κακοσμία στόματος στα παιδιά: αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση. Γκιζάνη Σ, Μάστορα Α. Παιδοδοντία 2011, 25(2): 54-61.
 • Επιπολασμόςκαι παράγοντες κινδύνου τερηδόναςσε παιδιά προσχολικής ηλικίαςμιας περιοχής με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Αγουρόπουλος Α, Γκιζάνη Σ, Καββαδία Κ, Βιέρρου ΑΜ, Γκέκη Σ, Παπαγιαννούλη - Λασκαρίδη Ε. Παιδοδοντία 2010,24(4);53-61
 • Προσδιορισμός τερηδονικού κινδύνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς χρήσητης ρυθμιστικής ικανότητας του σάλιου. Αγουρόπουλος Α, Παπαδοπούλου Ρ, Γκιζάνη Σ, Καββαδία Κ, Παπαγιαννούλη - Λασκαρίδη Ε.. Παιδοδοντία 2010,24(4) (1): 165-171.   
 • Η συμβολή της ξυλιτόλης στην οδοντιατρική πρόληψη. Μπόγρη Κ , Γκιζάνη Σ. Παιδοδοντία 2010; 24(2): 80-87.
 • Προβιοτικά και στοματική υγεία. Γκιζάνη Σ, Υφαντή Ν. Παιδοδοντία;21 (2): 63-71, 2007
 • Κρυφή Τερηδόνα. Λόντ Α, Καββαδία Κ, Γκιζάνη Σ. Παιδοδοντια 2007, 21(3): 121-126.
 • Στοματική υγιεινή και περιοδοντική νόσος: Γνώση, στάση και συμπεριφορά των μητέρων στα παιδιά τους σε σχέση με την πηγή ενημέρωσής τους. Τσάμη Α, Γκιζάνη Σ, Πεπελάση Ε, Κομπόλη Μ., Παιδοδοντία 2004, 18(1): 7-22.
 • Τερηδόνα ρίζας και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της. Παπαϊωάννου Β, Γκιζάνη Oδοντοστοματολογική Πρόοδος 2004, 58: 130-138.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Μοριακές τεχνικές ανίχνευσης και προσδιορισμού των επιπέδων μικροβίων του στόματος
 • Νέες μέθοδοι πρόληψης τερηδόνας
 • Επιδημιολογία
 • Ειδικοί ασθενείς

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές πηγές:

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Google Scholar
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω PubMed
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Scopus