Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Οδοντιατρική Σχολή

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 210-746-1246
Email: iartop[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο Οδοντιαρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2001)
 • Εξειδίκευση στην Προσθετική, The University of Texas, USA (2004)
 • Master of Science, The University of Texas, USA (2004)
 • Απόκτηση υποεξειδίκευσης: Γναθοπροσωπικός Προσθετολόγος, Fellowship Certificate in Maxillofacial Prosthetics and Oncologic Dentistry, The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, USA (2005).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (2009)

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • Instructor, The Univertity of Texas, USA (2002-2004)
 • Ἀμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2010)
 • Λέκτορας Προσθετικής, Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2018)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2018-σήμερα)

Επιστημονική δραστηριότητα

 • American Association of Dental Research
 • American Academy of Maxillofacial Prosthetics
 • American College of Prosthodontists
 • International Association of Dental Research
 • International Society for Maxillofacial Rehabilitation (2005-2009)
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
 • Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή
 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:

 • Τhe Open Dentistry Journal (2007-),
 • Indian Dental Journal (2008-),
 • Journal of Applied Oral Sciences (2009-),
 • European Journal of Dentistry (2009-),
 • International Journal of Oral Sciences (2010-)
 • Head & Neck (2018-σήμερα)

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Competitive Academic Scholarship, The University of Texas, USA (2001-2002)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

 1. Maroulakos G, Nagy WW, Ahmed A, Artopoulou II. Prosthetic rehabilitation following lateral resection of the mandible with a long cantilever implant-supported fixed prosthesis: A 3-year clinical report. J Prosthet Dent 2017;118:678-85.
 2. Artopoulou II, Karademas E, Papathanasiou I, Papadogeorgakis N, Polyzois G. Effects of sociodemographic, treatment variables, and medical characteristics on quality of life of patients with maxillectomy restored with obturator prostheses. J Prosthet Dent 2017;118:783-9.
 3. Artopoulou II, Martin JW, Chambers MS. Prosthodontic Management and Treatment Considerations for an HIV-Positive Patient with a Nonhealing Lesion of the Maxilla: A Clinical Case History Report. Int J Prosthodont 2016;29:354-6.
 4. Artopoulou II, Chambers MS, Eliades G. Porosity of maxillofacial silicone elastomers and microleakage pattern of the commercially pure Ti-silicone elastomer interface after hydrothermal cycling. J Prosthet Dent 2016;116:937-42.
 5. Andrikopoulou E, Zoidis P, Aropoulou II, Doukoudakis A. Modified PEEK Resin Bonded Fixed Dental Prosthesis for a Young Cleft Lip and Palate Patient. J Esthet Restor Dent 2016;28:201-7.
 6. Artopoulou II, Lemon JC. Prosthetic Rehabilitation of a Complex Maxillofacial Defect as an Alternative to Surgical Reconstruction: A Case History Report. Int J Prosthodont 2016;29:227-9.
 7. Artopoulou II, Chambers MS, Zinelis S, Eliades G. Peel strength and interfacial characterization of maxillofacial silicone elastomers bonded to titanium. Dent Mater 2016;32:137-47.
 8. Maroulakos G, Artopoulou II, Angelopoulou II, Emmanouil D. Removable partial dentures vs overdentures in children with ectodermal dysplasia: two case reports. Eur Arch Paediatr Dent 2016;17:205-10.
 9. Charalambakis N, Kouloulias V, Vaja H, Pectasides D, Rampias T, Economopoulos T, Katsaounis P, Siolos S, Bartzi V, Perisanidis C, Laschos K, Maragoudakis P, Proikas K, Papadimitriou N, Papadogeorgakis N, Georgopoulou H, Zygogianni A, Artopoulou II, Pappa E, Dimitriadis G, Psyrri A. Feasibility of Induction Docetaxel, Cisplatin, 5-Fluorouracil, Cetuximab (TPF-C) Followed by Concurrent Cetuximab Radiotherapy for Locally Advanced Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Front Oncol 2013;29:3-5.
 10. Artopoulou II, Chambers MS, Powers MS. In vitro staining effects of stannous fluoride and sodium fluoride therapy on all-ceramic restorations. J Prosthet Dent 2010;103:163-9.
 11. Artopoulou II, Suchko GD, Martin JW. Prosthodontic rehabilitation of a 10-year old ectodermal dysplasia patient using provisional implants: A clinical report. Pediatr Dent 2009;31(1):52-7.
 12. Chambers MS, Tomsett KL, Artopoulou II, Garden AS, El-Naggar AK, Martin JW, Keene HJ. Salivary flow rates measured during radiation therapy in head and neck cancer patients: a pilot study assessing salivary sediment formation. J Prosthet Dent 2008;100(2):142-6.
 13. Artopoulou II, O’Keefe KL. Materials used in prefabricated post and core systems. A review of the literature. Texas Dent J 2006;123(4):358-63.
 14. Artopoulou II, O’Keefe KL, Powers JM. Effect of core diameter and surface treatment on the retention of resin composite cores to prefabricated endodontic posts. J Prosthodont 2006;15(3):172-9.
 15. Artopoulou II, Montgomery PC, Wesley PJ, Lemon JC. Digital imaging in the fabrication of ocular prostheses. J Prosthet Dent 2006;95:327-30.
 16. Artopoulou II, Lemon JC, Clayman GL, Chambers MS. Stent fabrication for graft immobilization following wide surgical excision of myofibroblastic sarcoma of the buccal mucosa: A clinical report. J Prosthet Dent 2006;9(4)5:280-5.
 17. Artopoulou II, Higuera S, Chambers MS, Stal S, Martin JW. Postsurgical use of prosthetic palatal appliances. Two case reports. J Clinical Pediatr Dent 2005;30(2):105-8.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

 1. Ζωίδης Π., Παπαθανασίου Ι., Σαραφιανού Α., Αρτοπούλου Ι., Μπαϊράμη Β. Προσθετικά καθοδηγούμενη διαμόρφωση μαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015; 69: 374-384.
 2. Αρτοπούλου Ι., Ζωίδης Π., Σαραφιανού Α., Δουκουδάκης Α. Αποκατάσταση ελλείμματος κάτω γνάθου μετά από πλάγια γναθεκτομή. Παρουσίαση περιστατικού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2015;69:183-190.
 3. Σαραφιανού Α., Αρτοπούλου Ι., Παπαδόπουλος Τ. Κλινικές εφαρμογές των σύγχρονων πολυμερών υλικών σε προσθετικές αποκαταστάσεις με έμμεση τεχνική κατασκευής. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2013;67:204-215.
 4. Αρτοπούλου Ι., Σαραφιανού Α., Παπαδογεωργάκης Ν. Αποκατάσταση ελλείματος άνω γνάθου μετά απο γναθεκτομή. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2013;67:374-382.
 5. Αρτοπούλου Ι., Πεπελάση Ε., Μουζακίτη Ε., Ζέρβα Π., Τζέρμπος Φ. Συνολική αντιμετώπιση ασθενούς με οστεονέκρωση σχετιζόμενη με τη λήψη διφοσφωνικών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2013;67:28-36.
 6. Βροχάρη Α., Τσούτης Κ., Αρτοπούλου Ι., Χρονόπουλος Β. Κλινικές εφαρμογές των έμμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης. Οδοντοστοματολογικά Νέα 2009;10:59-63.
 7. Αρτοπούλου Ι., Βροχάρη Α., Χρονόπουλος Β., Κούρτης Σ. Παρουσίαση εργαστηριακής τεχνικής για την κατασκευή μεταβατικών ααποκαταστάσεων. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2010;64:236-241.
 8. Αρτοπουλου Ι., Αγγελοπούλου Μ., Νασίκα Μ. Προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές προσθετικές συσκευές για ασθενείς με υπερωϊοσχιστία. Παιδοδοντία2010;24:34-40.
 9. Αρτοπούλου Ι. Αντοχή στην απόσχιση δύο σιλικονών εξωστοματικών προσθέσεων με τιτάνιο και εν θερμώ πολυμεριζόμενη μεθακρυλική ρητίνη,μετά από συγκολλητικές επεξεργασίες του υποστρώματος. Οδοντοστοματολογική Προόδος 2008;62(3):322-36.

Κεφάλαια Βιβλίων

 • Chambers MS, Artopoulou II, Garden AS. Xerostomia. In: Myers EN, Ferris RL. Salivary Gland Disorders. 1st ed. Heidelberg, Germany, Springer-Verlag, 2007.p. 185-201.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Ιδιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται στη γναθοπροσωπική προσθετική
 • Ποιότητα ζωής ασθενών με ενδοστοματικά ελλείματα (Quality of life)
 • Εφαρμογές οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων σε ενδοστοματικές γναθοπροσωπικές προσθέσεις

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές πηγές:

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Google Scholar
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω PubMed
Αναζήτηση Δημοσιεύσεων μέσω Scopus