Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Οδοντιατρική Σχολή

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η Οδοντιατρική Σχολή δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδάκτορες 
ερευνητές/ερευνήτριες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα της.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:

  • Η επέκταση της ειδίκευσης ή των αποτελεσμάτων που έχουν αποκτηθεί με τη διδακτορική διατριβή των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
  • Η ενίσχυση των επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
  • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας. 
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος και του ΕΚΠΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής.
Κατά την ημερομηνία αίτησης, δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος της πενταετίας, από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.